LOF årsmøde 19/3-18 kl 19

lokalerne på HC Andersensvej 24 i Næstved.


Med over 6.960 daglige ud pendlere fra Næstved Station, hvoraf mange jo skal direkte til København er gode og stabile rejseforhold afgørende for Næstved som bosætningskommune. 

Derfor er skal vi lytte til pendlerne. Jeg har noteret mig at Pendlerklubben i Næstved har for nyligt peget på tre punkter, som de mener er vigtigst for pendlerne. 

Det er:

Genindførelse af Express tog til/fra København een gang i timen.

Stabil drift uden forsinkelse og løbende udvidelse af køretiden.
Gode skifteforhold mellem trafikformer på Næstved station.

Skifteforholdene kan Næstved kommune, i en vis grad, selv gøre noget ved. Når det gælder hurtigtog og stabil drift, så skal vi have fat i DSB.

Derfor har jeg foreslået borgmesteren, at vi indbyder Næstved Pendlerklub og DSB, til et møde med Næstved kommunes Økonomiudvalg.

Kort rejsetid til København er i kommunens interesse. Jeg mener vi skal lægge kommunens vægt bag pendlernes ønsker. 

Derfor bør vi hurtigst muligt tage en snak med pendlerne og DSB om, hvordan vi kan få forbedret service – og hurtigere tog til København.

Søren Revsbæk 

SJ 31/1-18


Veloverstået byrådsmøde.

En sag fyldte meget for mig nemlig punkt 70 om NK’ indstilling af vandløb til Miljøstyrelsen. I denne sag er det byrådet der suverænt bestemmer, hvad vi vil sende ind som høringssvar. Vandrådet nedsat til at komme med et oplæg/ indstilling, sendte sidste år en flertals indstilling. I TU sidste år valgte halvdelen at følge den og den anden halvdel ikke. Sagen kom i byrådet hvor et flertal stemte for at sende den retur til TU med henblik på at finde en mæglingsløsning så det var en samlet vandrådsindstilling der kom. Formanden hun valgte så kun at invitere  mindretallet og 1 rep. For Gefion. Man valgte IKKE at invitere det samlede vandråd!!! Det ønskede man så idag at råde bod på ( bedre sent end aldrig) ved igen at sende den retur til TU OG invitere hele Vandrådet. Det kan vi i V kun bakke op om men flertalsgruppen må gøre sig klart hvad de vil. Hvad nu hvis der er en flertalsondstilling som går mod formandens ideer? Vil man så stemme imod flertslsindstillingen?? Som stor fan af borgerinddragelse har denne proces været utrolig demotiverende og et eksempel på hvorfor folk ikke gider involvere sig. Og det er jeg rigtig rigtig ked af!

Jeg ved dette var en lang smøre fra mig, men lokaldemokrati og borgerinddragelse ligger mig virkelig meget på sinde, og så skal vi politikere tage det alvorligt ! Dermed ikke sagt at vi kan træffe andre beslutninger. Inddragelse er ikke det samme som at få ret.

Cathrine Riegels Gudbergsen
30/1-18

flickr flickr - 29. juni 2017

 • Rønnebæksholm 28_6_17 # 01
  Rønnebæksholm 28_6_17 # 01
 • Rønnebæksholm 28_6_17 # 02
  Rønnebæksholm 28_6_17 # 02
 • Rønnebæksholm 28_6_17 # 03
  Rønnebæksholm 28_6_17 # 03
 • Rønnebæksholm 28_6_17 # 04
  Rønnebæksholm 28_6_17 # 04
 • Rønnebæksholm 28_6_17 # 05
  Rønnebæksholm 28_6_17 # 05

flickr flickr - 29. juni 2017

 • Torvet 24_6_17 # 01
  Torvet 24_6_17 # 01
 • Torvet 24_6_17 # 02
  Torvet 24_6_17 # 02
 • Torvet 24_6_17 # 03
  Torvet 24_6_17 # 03
 • Torvet 24_6_17 # 05
  Torvet 24_6_17 # 05
 • Susåhavn 24_6_17 # 01
  Susåhavn 24_6_17 # 01

flickr flickr - 6. juni 2017

 • Broksø Gods 3
  Broksø Gods 3
 • Broksø Gods 3b
  Broksø Gods 3b
 • Broksø Gods 3c
  Broksø Gods 3c
 • Broksø Gods 4
  Broksø Gods 4
 • Broksø Gods 5
  Broksø Gods 5