Flemming Rasmussen

20. november 2017

Jeg er 51 år, gift med Helle og har to børn i alderen 13 – 17 år. Jeg er født og opvokset i Næstved, og vores familie bor i dag i Toksværd.

Til dagligt arbejder jeg som Project manager i en international virksomhed.

Det er mit arrangement i Venstre igennem de sidste 4 år, der har vækket min interesse for Regionen. Jeg håber med mit engagement, baggrund og erfaring kan være med til at skabe en bedre Næstved kommune for alle.

Baggrund / Uddannelse.

Forsvaret – lederuddannelse

Elektrikeruddannelse

Ingeniøruddannelse

Certificering i projektledelse

”Jeg har valgt at stille op til Regionsvalget ”

Jeg har valgt at stille og Regionsvalget, da jeg føler der skal ske nogle forandringer og nye tiltag. Regionspolitik er dog meget nyt for mig, men et spændende emne jeg gerne tager del i.

Der trænger til at ske en forandring i Regionen, frem for at fortsætte som man altid har gjort. Vi skal følge med udviklingen, og derfor skal regionen have nyt liv samt en ny ledelse, der kan skabe forandringer og præge systemet.

”Regionen skal være åben for forandringer, og til for borgerne”

Regionen er en vigtig og måske overset faktor, borgerne i regionen. Vi skal tænke på, at vi alle er en del af en stor region, som har omkring 835.000 indbyggere. Region har stor indflydelse på vores dagligdag, uden vi rigtig tænker over det. I regionen træffes mange beslutning, der har konsekvens for borgerne i regions kommuner. Regionen arbejder med sundhed, miljø og trafik, områder som vi alle indirekte er påvirket af. Derfor er det vigtigt, at vores kommune bliver så stærkt repræsenteret i region som muligt.

Regionen trænger til at få løftet på sundhedsområdet. Vi skal have udviklet regionen, og fordelt tingene ligeligt mellem kommunerne, så der bliver skabet en bedre balance i regionen.

Sundhedsområdet er bredt og dækker over, sygehuse, lægehjælp og behandlere, akut hjælp, psykiatrien og andre sundhedstilbud.

Vi er borgere i en af de største kommuner i regionen, men vi har ikke eget sygehus. Og dog. Vi har et sygehus med en akutmodtagelse, der godt kunne trænge til et kraftigt løft, og hvor meget står tomt. Vi skal som borgere i regionen transportere os til en anden kommune, hvis vi har brug for ”mere end et plaster”, og det syntes jeg ikke kan være rigtigt. Vi må finde på alternative ting inden for sundhedsområdet, som sygehuset kan anvendes til.

Vi lever i en verden, hvor mange syge hver eneste dag indtager en cocktail af medicin. Er det sundhed? Jeg mener, at vi skal undersøge, om der findes alternativer da indtagelse af store mængder medicin ikke er sundt for kroppen. Til gengæld er det dyrt for samfundet. De penge der kan spares ved at kigge på alternative behandlinger, kan bruges andetsteds. F.eks. uddannelse, ældreplejen eller miljøet. 

Jeg kan komme med et eksempel:

Jeg havde en ældre bekendt, der efter et færdselsuheld, i mange år havde indtaget medicin og gået med halskrave på grund af smerter efter uheldet. Jeg fik opfordret vedkommende til at opsøge et fitnesscenter og få lavet et træningsprogram, der passede til vedkommende. Efter lidt over et år, var vedkommende medicin fri og kunne aflægge halskraven. Dette er bare et eksempel på alternativ tankegang.

  • Jeg vil arbejde for, bevarelse af akut funktion på de lokale sygehuse, og gerne med forbedringer.
  • Jeg vil arbejde for, større sikkerhed, med rt større ambulance bidrag til kommunerne.
  • Jeg vil arbejde for, Minimere mængden af dokumentation i sundhedssektoren og maksimere mængden af den aktuelle pleje.
  • Jeg vil arbejde for, flere assistentstillinger hos den primære sektor. ( mange af de opgaver som bebyrder sygeplejerskerne kan varetages af assistenter )
  • Jeg vil arbejde for, flere praktiserende læger på landet.

  “Du får, hvad du stemmer på”

 

Stem personligt ved valget

Jeg er en ny aktiv engageret regionspolitiker, der bekymrer mig om min region.

Stem personligt ved valget, din stemme gør en stor forskel. 

Tilbage