I den sidste sag om dispensation

6. september 2017

for natur beskyttelsesloven, var Helle Jessen heldigvis lige så uenig med sine egne partifæller, som med Venstre. Det var dejligt at se, den sunde fornuft også var slået igennem der. Da vi for 3 år siden skulle udarbejde administrationsgrundlag til forvaltningen i ejendomsudvalget, der var min indstilling, at man altid skulle stille to spørgsmål: er det lovligt?, Og dernæst: kan det genere nogen? Hvis disse to ting var opfyldt, skulle det altid udløse et ja. Så kommer de spørgsmål, hvor man med rette må spørge sig selv: kan det her have været lovgivers intention? Og det er i sidste ende grunden til vi som lokale politikere skal spørges, ellers gav det ingen mening at spørge os. For år tilbage, købte en nabo et stykke af min jord for at udvide sin have, ingen af os tænkte i den forbindelse på, at det lå inden for å beskyttelseslinjen. Det betød at han efterfølgende, ikke engang måtte plante et træ, i den nytilkøbte del af haven. Det kunne aldrig komme til at tage udsyn fra nogen, eller genere andre på nogen måde. Heldigvis udviste Teknisk Udvalg konduite og gav manden lov til at bruge sin egen grund, men jeg fandt det ærlig talt lidt grotesk, at skulle side inde i Næstved 13 kilometer væk, og være med at træffe en sådan beslutning.

Venlig hilsen Elmer Jacobsen

Tilbage