Jeg graver ikke grøfter

19. september 2017

Svar til Magnus Heunicke - jeg graver ikke grøfter.

I torsdagens Sjællandske skriver Magnus Heunicke, at jeg graver grøfter ved at påpege, at forliget om Togfonden, som S og DF indgik i sidste uge, og som tilfører yderligere midler til førnævnte fond, er med til at gøre det sværere at finde midler til motorvejs investeringer - herunder rute 54. 

Dette er imidlertid noget vrøvl. At påpege åbenlyse fakta, nemlig at penge kun kan bruges én gang og at når de bruges på skinner, så kan de ikke bruges på veje, er ikke at grave grøfter men blot dét, fakta.

Jeg hæfter mig desuden ved, at jeg ikke står alene med den vurdering. Den deles af blandt andre den nuværende transportminister samt en række trafikordførere. 

Magnus Heunicke misforstår mig desuden, når han tolker mine skriverier som partipolitiske angreb - det har de aldrig været ment som. Derimod har de været konstruktive opfordringer til hvordan vi konkret kan sætte handling bag ord, og finde flere midler til motorveje. Herunder rute 54.

I Venstre har vi længe opfordret S til en dialog om hvordan vi kan sørge for både at tilgodese offentlig transport og motorveje. Vi mener, at de penge, der ifølge forligspartierne bag Togfonden, skal bruges på at sænke rejsetiden mellem de største byer en smule, kunne bruges mere hensigtsmæssigt - herunder på motorvejsnettet. Jeg vil i den forbindelse minde om, at der er afsat 119 mia. kroner. til investeringer i skinner henover de næste år, hvorimod der selv med de 25 mia. som Venstre har afsat ekstra i vores 2025 plan er afsat væsentligt mindre til vejnettet. Jeg mener derfor, at det er rimeligt at diskutere om man måske kunne skabe lidt mere balance mellem skinner og asfalt. 

Til slut vil jeg gerne fastslå, at jeg er mindst ligeså interesseret i at få en motorvej til Næstved som Magnus Heunicke, og jeg vil også kvittere for det arbejde som Magnus Heunicke har lagt for at få sat motorvejen på dagsordenen. Jeg synes derfor det er ærgerligt, at Magnus Heunicke vælger at udlægge min opfordring til handling som et angreb og ikke den konstruktive opfordring det var ment som. 

Jeg håber vi får anledning til at diskutere sagen ved demonstrationen for rute 54 lørdag.

Venlig hilsen 

Sebastian.