Jeg stiller mig undrende overfor kommunens fremgangsmåde

6. september 2017

når det gælder skarverne i Holmegaardsmosen. Fordi man må spørge sig selv, hvem i området er interesseret i at overtage en skarv koloni? For en ting er helt sikkert, de flytter hen et sted, hvor der er gjort en indsats for at skabe eller bevare natur, fuglen bosætter sig ikke på åben mark.  I hvilken anden situation ville kommunen have forståelse for en lodsejer, som mente, at netop hans ejendom var så værdifuld, at man ville tillade et problem blot blev overført til naboen? I min verden burde kommunen vedkende sig problemet, og bede om en tilladelse til at bekæmpe skarven. For år tilbage var det en stor sjældenhed, at se skarver så langt inde i landet som jeg bor, det er det ikke mere. Det er ved at blive en almindelig ting, hvilket er en indikation på den stortrives og breder sig. Når fiskere får ødelagt fangst og net af samme fugl, er  der mig bekendt ikke den store forståelse for at afhjælpe problemet. Fiskerne og Holmegaardsmosen er begge truede af skarven, og det ville vægte tungt hvis man over for lovgiver kunne gøre fælles front.

Venlig hilsen Elmer Jacobsen 

Tilbage