konstituerende bestyrelsesmøde Fladså

19

mar.

Start: 19/03/2019 19:30 Slut: 19/03/2019 22:00

Sted: Everdrup Købmandsgård

Adresse: Kildebakken 29, 4733 Tappernøje

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referater.

2. Valg af næstformand.

3. Valg af kasserer.

4. Valg af sekretær.

5. Valg af landsmødedelegeret.

6. Gennemgang af medlemsrestancer - og fordeling af kontakter/opfølgning.

7. Kommuneforeningens generalforsamling den 4.marts kl.19. - gennemgang af dagsorden - herunder valgene til bestyrelsen/ repræsentationen fra Fladså, forslagene til beslutning omkring rammerne for KV 2021.

8. Kampagnen forud for folketingsvalg og EP- valg.

9. Mødekalender for det kommende forenings år.

10.Eventuelt.

Såfremt nogen ikke har mulighed for at deltage bedes I sende en mail til asbjorn.borsting@gmail.com gerne senest 16.2.