Byråds gruppen

23. marts 2019

KRISTIAN SKOV-ANDERSEN

GRUPPE FORMAND

Agertoften 33

4700 Næstved

Mobil: 2157 7562 
E-mail: kgsko@naestved.dk
F.d. 06.07.1965

Medlem af:
Økonomiudvalget
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Andre hverv:
Havnebestyrelsen - Næstved Havn (formand)
Arena Næstved - Bestyrelsen
Folketingsvalg –Valgbestyrelsen
Grundlisteudvalget
Næstved Turistforening – Bestyrelsen
Taksationskommission efter vejloven

Medlem af Næstved Byråd siden 1. januar 2018.


SØREN REVSBÆK

Havrevænget  24

700 Næstved

Tlf.: 5544 5076
Mobil: 2087 5076
E-mail: sorev@naestved.dk
F.d. 19.01.1968

Medlem af:
Økonomiudvalget
Børne- og Skoleudvalget

Andre hverv:
DiskontoBanken A/S Jubilæumslegat – Bestyrelsen
Næstved Erhverv A/S - Bestyrelsen
Avnø Naturskole - Bestyrelsen
Medlem af Næstved Byråd siden 1. januar 1990.


Cathrine Riegels Gudbergsen

Broksøvej 60
4160 Herlufmagle

Tlf.: 5632 5622
Mobil: 2627 1297
E-mail: cagud@naestved.dk
F.d. 08.02.1973

Medlem af:
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget
Teknisk Udvalg
§ 17.4 Landdistriktsudvalget

Andre hverv:
Beredskabskommissionen
Handicaprådet
Ostenfeldts Stiftelse – Bestyrelsen
Herlufmagle hallen - Bestyrelsen

Medlem af Haslev Byråd 1. januar 2002 - 31. december 2006
Medlem af Næstved Byråd siden 1. januar 2014.


ELMER JACOBSEN

Langetoftevej 25, Agerup

4700 Næstved

Mobil: 2145 5107
E-mail: eljac@naestved.dk
F.d. 21.12.1956

Medlem af: Teknisk Udvalg

Andre hverv:
AffaldPlus – Bestyrelsen
Åstedsforretninger ved ekspropriation efter Vejloven
Suppleant i Grundvandsråd
Vandoplandsgruppe, politisk følgegruppe
DSI Vesthallen - Bestyrelsen
LAG Næstved - Bestyrelsen

Medlem af Næstved Byråd siden 1. januar 2002.


Kirsten Devantier

Rødtjørnevej 17
4700 Næstved
Tlf.: 5573 1504
Mobil: 2545 0560 og 4062 7504
E-mail: kidev@naestved.dk
F.d. 03.04.1947

Medlem af:
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget
Plan- og Erhvervsudvalget
Børn og ungeudvalget

Andre hverv:
Kommunalvalg – Valgbestyrelsen
Næstved Udviklingsfond – Bestyrelsen
Frelsens Hærs krisecenter - Bestyrelsen
Solgaven - Bestyrelsen

Medlem af Holmegaard Kommunalbestyrelse 1. april 1978 - 31. december 2006.
Medlem af Næstved Byråd siden 1. januar 2007.


Sebastian Mylsted-Schenstrøm

Farvergade 11, 2. TH.
4700 Næstved
Mobil: 5337 2148
E-mail: smyls@naestved.dk  
F.d. 21.02.92

Medlem af:
Børne- og Skoleudvalget
Kultur- og Demokratiudvalget

Indtrådt som stedfortræder i Næstved Byråd ved byrådsbeslutning den 10. november 2015.
Ved byrådsbeslutning den 23. august 2016 godkendt som medlem af Næstved Byråd. 


Otto Poulsen

Hovedgaden 10, Tornemark
4262 Sandved
Mobil: 2226 0251
E-mail: ottpo@naestved.dk
F.d. 23.03.1945

Medlem af:
Plan- og Erhvervsudvalget

Andre hverv:
Havnebestyrelsen - Næstved Havn
Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk A.m.b.A. – Bestyrelsen

Medlem af Fuglebjerg Kommunalbestyrelse 1. januar 2002 - 31. december 2006.
Medlem af Næstved Byråd siden 1 januar 2007.


Rico Carlsen

Lærer Rico Carlsen (venstre)
Sandvedvej 27
4250 Fuglebjerg
Mobil: 2159 5892
E-mail: rkcar@naestved.dk
Født d. 05.04.1972

Medlem af:
Kultur- og Demokratiudvalget
§ 17.4 Landdistriktsudvalget

Andre hverv:
Højskolen i Krummerup – Bestyrelsen
Ungdomsskolebestyrelsen
Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) – Bestyrelsen
Herlufsholm Idrætscenter - Bestyrelsen


Medlem af Næstved Byråd siden 1. januar 2018. Niels True

Sølperupvej 5A
4733 Tappernøje
Tlf.: 5599 2728
Mobil: 2338 4359
E-mail: nitru@naestved.dk
F.d. 24.12.1967

Medlem af:
Plan- og Erhvervsudvalget
NK Forsyning (formand)

Andre hverv:
NK Forsyning – Bestyrelsen
SEAS-NVE A.m.b.A. – Repræsentantskabet
Skolebestyrelsesvalg – Valgbestyrelser

Medlem af Næstved Byråd siden 1. januar 2014.


STINE ANDERSEN

1. Suppleant

Krogen 28 

4700 Næstved

Tlf. 5363 2506 

Email til > stine.a@yahoo.com


HARALD PALMVANG

2. Suppleant
Gunderslevlillevej 7

4250 Fuglebjerg

Tlf. 24 63 02 99

Email til > toftegaard@post.tele.dk