Læserbreve

21. oktober 2018

100% grønne biler fra 2030 - væk med registreringsafgiften

Regeringen har med Energiaftalen fra tidligere i år sikret 100% grøn elproduktion i 2030. Nu tager vi næste skridt med klima- og luftudspillet, som skal sikre, at den grønne omstilling også dækker transport-, landbrugs- og boligsektoren.

Vi skal have mindre sundhedsskadelig partikelforurening i byerne og ikke mindst stoppet udledningen af drivhusgasser - det kræver en alvorlig indsats.

Klima- og luftudspillet indeholder 38 konkrete initiativer, som skal sikre, at vi når målet om klimaneutralitet i 2050. Blandt initiativerne er, at salget af benzin- og dieselbiler skal udfases, således at der fra 2030 ikke længere sælges nye biler, der kører på disse typer brændstof. 25% af Danmarks CO2-udledning stammer i dag fra transportsektoren, så vi bliver nødt til tage fat på dette område, hvis målsætningen skal nås. Det er imidlertid vigtigt, at lovgivningen bliver teknologineutral, således at det ikke bliver den, der afgøre om fremtidens biler skal være elbiler, brintbiler eller måske noget helt tredje, som endnu ikke er opfundet. Vigtigst er, at vi får stoppet udledningen af drivhusgasser og at alternativet til benzin og diesel fungerer i praksis. For at lette overgangen foreslår regeringen derfor at fjerne registreringsafgiften på grønne biler under 400.000 kr. allerede fra 2019. På den måde kan folk, for hvem de nuværende teknologiske løsninger er tilstrækkelige, lettere begynde omstillingen hurtigt og på den måde bidrage til, at reducere udledningen allerede nu mens teknologien udvikles yderligere i de kommende år.

Det er både liberalt, grønt og fornuftigt.

Venlig hilsen 

Sebastian.

15-10-18

Tilbage

Jordskatten bør afskaffes!

Det må være i alles interesse, at dansk landbrug gives nogle rammevilkår, som gør det i stand til dels at konkurrere på lige vilkår med kollegaer i andre EU-lande og dels at modstå magre år som 2018. Ingen af delene er desværre tilfældet i dag. Jordskatten er et godt eksempel på en dansk særskat, som ingen andre lande i EU pålægger deres landbrugssektor - en skat, som ikke beskatter overskud, men som skal betales uanset hvad. Til sammenligning kan spørge sig selv om man ville finde det rimeligt, at beskatte håndværkeren af værdien af hans værktøj?

Jeg har derfor stor sympati for Landbrug & Fødevares ønsker om forbedringer af rammevilkårerne. Her tænker jeg eks. på afskaffelse af jordskatten og reduktion af en række gebyrer, da disse tiltag er langt at foretrække fremfor at sende op mod 600 landbrug i økonomisk uføre eller yde direkte statsstøtte - og så er det endda rimeligt ift. at ligestille dansk landbrug med konkurrenterne i EU.

Dansk landbrug hører til den absolutte verdenselite når det kommer til både effektivitet, kvalitet og miljø- og klimaaftryk. Det kan derfor ikke være i nogens interesse at stille erhvervet så dårligt, at det ikke kan konkurrere med udlandet. Det gavner hverken forbrugere, klima, samfund eller landmænd.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm

Folketingskandidat for Venstre i Næstvedkredsen

Venlig hilsen 

Sebastian.


Danmark er igen i top på sundhed

Fra en 9. plads til en 3. plads. Så højt er Danmark sprunget i svenske Health Consumer Powerhouse rangering af Europas sundhedsvæsener. Kun overgået af Schweiz og Holland. Der er sket fordi Venstre siden 2015 har tilført 4,4 mia. kr. til sundhed og patienrettigheder.

Det har vi gjort i bla. Kræftplan IV og genindførelsen af 30 dages behandlingstidsgaranti. Den havde S-regeringen  - som Mette Frederiksen var medlem af – forringet.

Men vi er ikke i mål endnu. Der er stadig plads til forbedring. Derfor har regeringen med den seneste finanslov afsat 800 mio. kr. til flere og bedre læge- og sundhedshuse rundt i landet, således at også det lokale sundhedsvæsen løftes. Regeringen har også afskaffet  de årlige 2% besparelser, så der ikke skal spares i sundhedsvæsenet hvert år fremover.

Det er tiltag som disse, der helt konkret har medført, at det danske sundshedsvæsen nu igen er blandt Europas bedste.

 Venlig hilsen 

Sebastian.
SJ d.3/2-17

Stadig meget at gøre

Der er dog stadig masser af problemer, som skal løses. Under den nuværende regering har Region Sjælland tabt over 4.200 arbejdspladser. Ingen andre regioner er blevet så hårdt ramt.

I Ringsted har slagteriet meget vanskelige kår. Der er simpelthen for få slagtesvin på Sjælland. I Danmark har vi langt mere restriktive regler end EU kræver. Det skal vi have lavet om på. Vi skal sikre, at vores landmænd ikke bliver stillet dårligere end vores nabolande.

FLERE STATSLIGE ARBEJDSPLADSER ØGER BEHOVET FOR MOTORVEJ!

Med offentliggørelsen af 2. runde af udflyttende statslige arbejdspladser, har regeringen med stor tydelighed vist, at Næstved er et udviklingsområde - ja, man dristes næsten til at sige Sydsjællands hovedstad. Således er det blevet vedtaget, at ikke mindre end 584 statslige arbejdspladser flytter til Næstved i den nærmeste fremtid - og mange tak for det!

Men, hvis man vil sikre sig, at dette gode initiativ for alvor skal give hele Næstvedområdet et skub, så bør det følges op af en investering i infrastruktur i form af Rute 54 Næstved-Rønnede.

Derfor bør de sidste midler til Rute 54 Næstved-Rønnede afsættes snarest, således at arbejdet kan påbegyndes.

Venlig hilsen

Sebastian.

SJ 11/8-17
RØNNEDE-MOTORVEJEN KAN FINANSIERES HVIS DER ER VILJE

næstved: Magnus Heunicke (S) har til Sjællandske udtalt, at han er chokeret over, at transportminister Ole Birk Olesen (LA) ikke har kunne finde midler til Rønnede-motorvejen, og han mener det er at tage vores landsdel som gidsel ikke at anvise pengene nu.

Jeg er for så vidt enig i, at det er både ærgerligt og frustrerende, at der ikke er blevet anvist den sidste finansiering, men man må jo blot konstatere, at det er Socialdemokraternes egen politik, som er den primære årsag til, at der ikke er flere penge til udbygning af motorvejsnettet.

S vil nemlig hellere bruge infrastrukturmidlerne på tognettet. De vil bla. indføre en timemodel mellem de 5 største byer. I dag tager de hurtigeste afgange mellem disse byer mellem 93 og 73 minutter, hvorfor der vil være tale om en relativt lille tidsbesparelse for nogle rejsende, der allerede kan glæde sig over at have særdeles gode, hyppige og hurtige transportmuligheder.

Denne opgradering skal finansieres af den såkaldte Togfond, som får sine midler fra beskatning af nordsøolie.

Men da olieprisen som bekendt er faldet betydeligt siden Togfondens oprettelse, er finansieringen faldet fra hinanden, således at det nu vurderes at der mangler op mod 18 mia. kr. for at projekteterne kan realiseres.

Hvis Magnus Heunicke, S og de resterende partier bag Togfonden (SF, RV, DF og EL) ville bløde op ift. Togfonden, så ville der kunne frigøres midler til motorvejsudbygninger.

Sebastian Mylsted- Schenstrøm

Folketingskandidat, Venstre i Næstved-kredsen.

SJ 11/8-17
RØNNEDE-MOTORVEJEN KAN FINANSIERES HVIS DER ER VILJE

næstved: Magnus Heunicke (S) har til Sjællandske udtalt, at han er chokeret over, at transportminister Ole Birk Olesen (LA) ikke har kunne finde midler til Rønnede-motorvejen, og han mener det er at tage vores landsdel som gidsel ikke at anvise pengene nu.

Jeg er for så vidt enig i, at det er både ærgerligt og frustrerende, at der ikke er blevet anvist den sidste finansiering, men man må jo blot konstatere, at det er Socialdemokraternes egen politik, som er den primære årsag til, at der ikke er flere penge til udbygning af motorvejsnettet.

S vil nemlig hellere bruge infrastrukturmidlerne på tognettet. De vil bla. indføre en timemodel mellem de 5 største byer. I dag tager de hurtigeste afgange mellem disse byer mellem 93 og 73 minutter, hvorfor der vil være tale om en relativt lille tidsbesparelse for nogle rejsende, der allerede kan glæde sig over at have særdeles gode, hyppige og hurtige transportmuligheder.

Denne opgradering skal finansieres af den såkaldte Togfond, som får sine midler fra beskatning af nordsøolie.

Men da olieprisen som bekendt er faldet betydeligt siden Togfondens oprettelse, er finansieringen faldet fra hinanden, således at det nu vurderes at der mangler op mod 18 mia. kr. for at projekteterne kan realiseres.

Hvis Magnus Heunicke, S og de resterende partier bag Togfonden (SF, RV, DF og EL) ville bløde op ift. Togfonden, så ville der kunne frigøres midler til motorvejsudbygninger.

Sebastian Mylsted- Schenstrøm

Folketingskandidat, Venstre i Næstved-kredsen.

SJ 2/8-17

MOTORVEJEN TIL NÆSTVED ER VIGTIG OG REALISTISK

 Transportministerens nylige udmelding om de – for ham – 7 vigtigste motorvejsprojekter kan ikke andet end vække undren. 6 ud af de 7 motorvejsstrækninger ligger i Jylland eller Nordvestsjælland – heraf er ikke mindre end to af projekterne til direkte gavn for ministerens egen opstillingskreds, Østjyllands Storkreds. Kun ét projekt er at finde udenfor førnævnte landsdele, nemlig forbedringer af E20 henover Fyn.

Dertil kommer, at flere af projekterne på ministerens ønskeseddel hører til i den kategori man må kalde “meget dyre projekter”. Eksempelvis arbejder man ift. Hærmotorvejen gennem Midtjylland med et budget på mellem 15 og 20 mia. kr., mens en 3. (!!) Limfjordsforbindelse forventes at koste mellem 5 og 7 mia. kr.

Når man samtidig tænker på, at der er lavvande i kassen med midler til nye motorvejsprojekter pga. Helle Thorning-regeringens togfond, som den tidligere transportminister Magnus Heunicke (S), var med til at stå i spidsen for, og som et flertal i Folketinget stædigt holder fast i trods meget lange udsigter til at kunne finde den fornødne finansiering, så kan det synes særdeles besynderligt, at ministeren mener at kunne finde finansiering til disse nærmest urealistisk dyre projekter, mens et mere beskedent projekt som motorvejen til Næstved til ca. 1,6 mia. kr., må udskydes på ubestemt tid pga. manglende finansiering.

Vi kan desværre ikke ændre på hvor mange midler der er til motorvejsinvesteringer – det kræver at forligskredsen bag togfonden, som tæller Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og DF, går med til opgive eller som minimum bløde op ift. Togfonden, som pt. sluger størstedelen af de midler, der ellers ville kunne investeres i motorvejsnettet. Til gengæld kan vi arbejde for, at man i første omgang plukker de lavthængende frugter og går i gang med de små projekter - der er råd til - først. Motorvejen til Næstved ligger i den forbindelse lige til højrebenet og er af stor betydning for vores landsdel, som ellers synes glemt af ministeren.

Det kræver tilsyneladende en stærk lokalt forankret borgerlig repræsentation på Christiansborg hvis det skal lykkes. Det ser i hvertfald ud til at have virket for Østjylland med den nuværende transportminister – i modsætning til da Næstveds egen Magnus Heunicke, som jo ikke er borgerlig, sad som transportminister og ikke formåede at få motorvejen til Næstved.

Derfor håber jeg at alle Folktingskandidater og -medlemmer, der er er opstillet i og omkring Næstved kan stå sammen om at lægge maksimalt pres på at få anvist finansiering til motorvejen til Næstved. Det er i hvertfald en mærkesag for mig.

 

Sebastian Mylsted-Schenstrøm

Folketingskandidat for Venstre i Næstved-kredsen