I Næstved kommune dækker

11. november 2017

Landbruget ca. 50.000 ha. Der tages hvert år 10.000 ha. landbrugsjord ud af dyrkning i hele Danmark, iflg. Danmarks Statistik. Ofte bliver små arealer urentable at dyrke, og får derfor lov til at henligge som urørt natur. Til trods for, der ikke er indtjening på arealet forsvinder sjovt nok hverken ejendomsskat eller termin på det pågældende stykke jord. Jorden er derfor kun en udgift, og har udelukkende rekreativ værdi for ejeren. I min verden bliver det aldrig ensbetydende med, at arealet dermed bliver alle mands eje, med mindre dette sker med ejerens fulde billigelse. Derfor stemte Otto Poulsen og undertegnede flere gange mod spangen i Næsby. Skulle der mod forventning ligge en afgørelse hvor vi har stemt for, må det skyldes vi har fået den opfattelse, at ejerne var enige om spangen. Det bliver aldrig med min stemme offentligheden tiltvinger sig adgang til privat ejendom blot for at få adgang. Hvis ejer som omtalt gerne vil have spangen, men kun anker over placeringen, mener jeg ikke der kan eksproprieres, og vil anbefale ejer at få en juridisk vurdering.

Byrådsmedlem V

Elmer Jacobsen

Langetoftevej 25
4700 Næstved.

Tilbage