Kirsten Devantier

20. november 2017

Meget lykkes – mere skal lykkes

Derfor stiller jeg op for Venstre til Byråds- og regionsvalg                              
Af Kirsten Devantier

Det har over tid ikke manglet på både udfordringer og resultater i mit politiske liv. Og det er i bevidstheden om, at det er værd at arbejde for sit lokalsamfund på både langt og kort sigt at jeg er klar til endnu fire år.

Kommunalpolitik er at kunne holde fast i de ansvarsområder, man bliver betroet, udvikle, forbedre, lytte, hjælpe og lade sig inspirere til gavn for flest mulige. Man skal også være sej, leve med skuffelser og stadig bevare nysgerrigheden for fremtiden og kunne lide mennesker. Glæden ved at være med til at udvikle fællesskaberne, at kunne give og tage og løfte i flok, er personlige og vigtige krav i politisk arbejde, som jeg altid har mig for øje.

Jeg kender betingelserne og tager derfor gerne en periode mere fordi Næstved i disse år er under hastig forandring på mange områder. Det er især områder indenfor sundheds- og socialområdet der kræver øget opmærksomhed og nye indsatser, som Næstved og Region Sjælland i de kommende år skal gøre til mærkbar succes.

Sundhed og psykiatri står stadig meget højt på min liste over forbedringer, som vi står midt i at realisere. Længst fremme er den integrerede psykiatri som i Psykiatriens Hus på Næstved Sygehus varetager ikke ”kun” sygdommen men ”det hele” menneskes situation. På hjerneskadeområdet har vi ligeledes et tæt samarbejde. Også i behandlingen af mange livsstils-sygdomme er der gavn af det tætte samarbejde. For disse svære behandlingsområder er der i årenes løb vokset et stigende godt samarbejde frem som også er baggrunden for, at jeg igen opstiller til såvel byråd som region hvorved man kan se og blande sig i tingene fra flere synsvinkler.

Som jeg tidligere har beskrevet her i bladet, var jeg ikke en del af Sundhedsplanen i 2010, som jeg stemte i mod. Men det er jo ikke det samme som ikke at ville eller være forpligtet til at arbejde for et sundhedsvæsen i balance.   Jeg mener stadig og tror på, at Næstved Sygehus vil rejse sig igen som spcialsygehus og herudover rumme nye, spændende specialer, der hviler på stor faglighed og gavn lang ud over bygrænsen.

Jeg synes jeg har opnået meget på fællesskabets vegne i mine år i politik, men udviklingen består af lange og korte processer, der også påvirkes af andet end politiske ønsker og beslutningslyst. Det skal man kunne tåle. Selv om nogle tror politik er et solo-ridt, passer det ikke. Politik sætter sig aftryk gennem fællesskab og respekt for andre.                                                                                               

Fakta :

  • Holmegaard Kommune, Kommunalbestyrelses-medlem
  • Storstrøms Amt, formand Social og Psykiatriudvalget samt økonomiudvalget
  • Region Sjælland, Forretningsudvalget, formand for Social og Psykiatriudvalget, gr. Formand
  • Næstved Kommune, formand for Sundheds og Psykiatriudvalget næstformand for Socudv.
  • Bestyrelsesmedl. Marjatta, AGNeS og mange andre frivilligorganisationer

Tilbage