Folketingskandidat


--> Se mine Læserbreve <--


Overbud fra S

Onsdag (13/3) præsenterede Regeringen sin længe ventede infrastrukturplan, og her er rute 54 med i første fase, hvilket betyder at byggeriet sættes i gang i 2024. Det er en milepæl, som jeg er sikker på vi kan takke de mange frivillige og Næstved Erhvervsforening for at vi har nået. Derfor stor tak til disse!

Regeringens plan indeholder investeringer for 112,7 mia. kr., som er fuldt finansieret gennem udnyttelse af den allerede budgetterede anlægsramme, udskydelse af tilbagebetalingen af Storebælt og ikke mindst annuleringen af den underfinansierede Togfonds 2. fase (herunder blandt andet en ny togbro over Vejle Fjord til 5 mia. kr.).

Til sammenligning har Socialdemokratiet præsenteret et infrastrukturudspil, som afsætter 70 mia. kr. til infrastruktur (både vej og skinner). Jeg har hidtil holdt mig fra at kritisere S og deres politik, fordi jeg hellere vil fokusere på egen politik, men når S så åbenlyst fremturer med overbud uden finansiering, så fortjener det altså et ord med på vejen.

Den manglende finansiering skyldes, at S fastholder, at de vil gennemføre Togfondens 2. fase, at de skal finansiere andre allerede besluttede projekter og ikke mindst vedligeholde eksisterende anlæg, hvilket presser de anslåede udgifter for deres løfter til op mod 126,5 mia. kr. Dermed mangler der penge i deres plan, for de har kun afsat 70 mia. i deres plan.

Det er derfor særdeles flot, at at vores lokale S-kandidat nu rejser rundt med budskabet om, at anlæggelsen af rute 54 skal fremrykkes - uden at pege på hvordan det skal kunne lade sig gøre.

Det minder ærligt talt om overbudspolitik.

S skylder derfor svar på hvor de manglende penge skal komme fra eller hvilke projekter, der ikke skal gennemføres. 

Til slut vil jeg bare glæde mig over, at der nu er sat både penge af til og tid på hvornår vi får motorvejen til Næstved. 

Dernæst vil jeg sige, at nu starter arbejdet med at få realiseret resten af den Sjællandske Tværforbindelse - startende med rute 22 Næstved-Slagelse. 

Venlig hilsen 

Sebastian.

SJ 13-03-19

100% grønne biler fra 2030 - væk med registreringsafgiften

Regeringen har med Energiaftalen fra tidligere i år sikret 100% grøn elproduktion i 2030. Nu tager vi næste skridt med klima- og luftudspillet, som skal sikre, at den grønne omstilling også dækker transport-, landbrugs- og boligsektoren.

Vi skal have mindre sundhedsskadelig partikelforurening i byerne og ikke mindst stoppet udledningen af drivhusgasser - det kræver en alvorlig indsats.

Klima- og luftudspillet indeholder 38 konkrete initiativer, som skal sikre, at vi når målet om klimaneutralitet i 2050. Blandt initiativerne er, at salget af benzin- og dieselbiler skal udfases, således at der fra 2030 ikke længere sælges nye biler, der kører på disse typer brændstof. 25% af Danmarks CO2-udledning stammer i dag fra transportsektoren, så vi bliver nødt til tage fat på dette område, hvis målsætningen skal nås. Det er imidlertid vigtigt, at lovgivningen bliver teknologineutral, således at det ikke bliver den, der afgøre om fremtidens biler skal være elbiler, brintbiler eller måske noget helt tredje, som endnu ikke er opfundet. Vigtigst er, at vi får stoppet udledningen af drivhusgasser og at alternativet til benzin og diesel fungerer i praksis. For at lette overgangen foreslår regeringen derfor at fjerne registreringsafgiften på grønne biler under 400.000 kr. allerede fra 2019. På den måde kan folk, for hvem de nuværende teknologiske løsninger er tilstrækkelige, lettere begynde omstillingen hurtigt og på den måde bidrage til, at reducere udledningen allerede nu mens teknologien udvikles yderligere i de kommende år.

Det er både liberalt, grønt og fornuftigt.

 Venlig hilsen 

Sebastian.

SJ 15-10-18

Tilbage


SJ 2/8-17

Motorvejen til Næstved er vigtig og realistisk

 Transportministerens nylige udmelding om de – for ham – 7 vigtigste motorvejsprojekter kan ikke andet end vække undren. 6 ud af de 7 motorvejsstrækninger ligger i Jylland eller Nordvestsjælland – heraf er ikke mindre end to af projekterne til direkte gavn for ministerens egen opstillingskreds, Østjyllands Storkreds. Kun ét projekt er at finde udenfor førnævnte landsdele, nemlig forbedringer af E20 henover Fyn.

Dertil kommer, at flere af projekterne på ministerens ønskeseddel hører til i den kategori man må kalde “meget dyre projekter”. Eksempelvis arbejder man ift. Hærmotorvejen gennem Midtjylland med et budget på mellem 15 og 20 mia. kr., mens en 3. (!!) Limfjordsforbindelse forventes at koste mellem 5 og 7 mia. kr.

Når man samtidig tænker på, at der er lavvande i kassen med midler til nye motorvejsprojekter pga. Helle Thorning-regeringens togfond, som den tidligere transportminister Magnus Heunicke (S), var med til at stå i spidsen for, og som et flertal i Folketinget stædigt holder fast i trods meget lange udsigter til at kunne finde den fornødne finansiering, så kan det synes særdeles besynderligt, at ministeren mener at kunne finde finansiering til disse nærmest urealistisk dyre projekter, mens et mere beskedent projekt som motorvejen til Næstved til ca. 1,6 mia. kr., må udskydes på ubestemt tid pga. manglende finansiering.

Vi kan desværre ikke ændre på hvor mange midler der er til motorvejsinvesteringer – det kræver at forligskredsen bag togfonden, som tæller Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og DF, går med til opgive eller som minimum bløde op ift. Togfonden, som pt. sluger størstedelen af de midler, der ellers ville kunne investeres i motorvejsnettet. Til gengæld kan vi arbejde for, at man i første omgang plukker de lavthængende frugter og går i gang med de små projekter - der er råd til - først. Motorvejen til Næstved ligger i den forbindelse lige til højrebenet og er af stor betydning for vores landsdel, som ellers synes glemt af ministeren.

Det kræver tilsyneladende en stærk lokalt forankret borgerlig repræsentation på Christiansborg hvis det skal lykkes. Det ser i hvertfald ud til at have virket for Østjylland med den nuværende transportminister – i modsætning til da Næstveds egen Magnus Heunicke, som jo ikke er borgerlig, sad som transportminister og ikke formåede at få motorvejen til Næstved.

Derfor håber jeg at alle Folktingskandidater og -medlemmer, der er er opstillet i og omkring Næstved kan stå sammen om at lægge maksimalt pres på at få anvist finansiering til motorvejen til Næstved. Det er i hvertfald en mærkesag for mig.

 

Sebastian Mylsted-Schenstrøm

Folketingskandidat for Venstre i Næstved-kredsen

Tilbage