Her og nu medlemskab


Deet koster 325 Kr.

Dit medlemskab koster 325 kr., og er gældende for hele 2022, det skal være tegnet senest syv dage før evt. generalforsamlinger eller opstillingsmøder for at have stemmeret til disse.

Din indmeldelse betyder, at du bliver medlem af den lokale vælgerforening, som geografisk passer med din adresse. Denne forening vil kontakte dig med henblik på bekræftelse af dit medlemskab. Dit medlemskab er først gyldigt, når den lokale forening har bekræftet det.Er du under 30 år, kan du blive gratis medlem af Venstre ved at melde dig ind i Venstres Ungdom -

Medlemskab tegnes på vu.dk.Til Forsiden